Vrijheid

Februari 2012
100 x 80 cm
Schilderij - Vrijheid - IP Klepper

Over het schilderij

Het is moeilijk om hier in dit leven echte vrijheid te kennen. Zelfs als we ons daar niet van bewust zijn worden ons allerlei beperkingen opgelegd. Er wordt van ons allemaal verwacht ons te houden aan bepaalde voorwaarden en regels. Wanneer zijn we werkelijk vrij?

Ik heb dit schilderij geschilderd vanuit de gedachte dat de gemeente als bruid van Christus geroepen is om werkelijk vrij te zijn. Maar de vraag dringt zich dan bij mij op: In hoeverre voelt die bruid zich werkelijk vrij? Ik zie nog zoveel mensen met angsten en zorgen. Ik heb met dit schilderij willen zeggen dat God ons die echte vrijheid heeft gegeven en we hoeven ons niet te laten inperken door menselijke kaders, vandaar dat ze ‘uit het doek gaat’. Vandaar de windsels om haar armen; We hoeven niet meer gebonden te zijn.

Ik heb haar de veelkleurigheid van God willen geven; we mogen vrij zijn. Als we dat weten zal onze blik vastberaden zijn. De kleur blauw symboliseert de autoriteit van Christus waarin we mogen wandelen. Als we gaan beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft, zal dit ons echte vrijheid geven.
We mogen toegeven dat we Zijn hulp nodig hebben en dat maakt ons transparant. We hoeven de schijn niet meer op te houden. We hebben hulp nodig.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

– Galaten 5:1