Vreugdedans

December 2016
120 x 80 cm
Schilderij Vreugdedans (December 2016)

Over het schilderij

‘God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen’

– Psalm 60:8

Na de zomerperiode schilderde ik dit nieuwe schilderij. Ik wist ook dat het thema “Vreugdedans” zou zijn. De twee dansende figuren symboliseren de vreugde die God geeft. God verlangt er naar ons tot bloei te brengen. De twee figuren dansen in een korenveld met klaprozen. Het korenveld staat voor de oogst die God wil geven. De klaproos is een ‘pioniersbloem’ die als eerste opkomt, daar waar de grond is omgewoeld en omgeploegd. Zelfs daar waar huizen zijn gesloopt en puin ligt, kan de klaproos bloeien.

Het zegt iets over de belofte dat God alles nieuw maakt als Hij met Zijn Geest over droge grond gaat waaien. Zo wil hij jou en mij altijd weer oprichten. Hoe droog het ook is in je leven! Bij God is alles mogelijk.