Transparant

Juli 2016
80 x 80 cm
Schilderij Transparant (Juli 2016)

Over het schilderij

‘Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en aan het Lam.’

– Openbaring 22:1

Ik heb dit schilderij geschilderd op de eerste Transparant dag van Family7. Deze dag had als thema: “Sta op en schitter”. Hoe kunnen wij schitteren? Als wij ons vol vertrouwen over kunnen geven in de rivier van God. De uitdaging ligt niet alleen in het opstaan, maar vooral in dat we ons neerleggen in die alles omvattende rivier van God.

Over die rivier wordt gezegd: ‘en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven’

Ezechiël 47: 9

Als we ons aan die rivier over durven geven, dan zullen we vol van leven zijn. Dan maakt Hij ons ‘transparant’ en zullen we Zijn licht reflecteren. Daar komen we ook tot rust en mag God ons meevoeren in Zijn plannen met ons.