Licht

Februari 2016
100 x 70 cm
Schilderij Licht (Februari2016) IP Klepper

Over het schilderij

Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dat zult u Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen: dan zult u Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij vraag met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u laten vinden, en in uw lot een keer brengen.

– Jeremia 29:11-13

Het schilderij ‘Licht’ laat zien dat als wij ons naar het Licht keren en angst durven los te laten, dit bloei zal vrijzetten en zelfs transformatie teweeg zal brengen! Dit laat ik zien in de vlinders! De veelkleurigheid van God zal in ons zichtbaar worden. Hij heeft ons geluk voor ogen!