Hoop

November 2013
120 x 80 cm
Schilderij - Hoop (November 2013) IP Klepper

Over het schilderij

‘Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.’

– Hebreeën 6:18-19

Soms kunnen golven ons bang maken. Worden we heen en weer geslingerd door allerlei gevoelens. In het midden van een stille periode, werd ik ook heen en weer geslingerd door gevoelens van onzekerheid. Terwijl ik de stilte omarmde kwam ik tot rust. Zo kan dat gaan misschien ken jij dit ook wel. In de stormen van het leven, zocht ik naar houvast een anker van hoop.

Ik schilderde instinctief deze zee, de zee is aan het bedaren, de storm is gaan liggen. Er is een troost dat stormen ons rijker kunnen maken. Ons niet omver hoeven te blazen, omdat we mogen weten dat we nooit alleen zijn.

Er is hoop!

De stromen verheffen, HEER,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige HEER.

– Psalm 93:3