Harmonie

Oktober 2018
80 x 80 cm
Schilderij Harmonie (oktober 2018)

Over het schilderij

‘Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, Hij die te midden van de lelies weidt’

– Hooglied 6:3

Samen op het ritme van de Heilige Geest mogen we in beweging zijn. Dansen in harmonie en eenheid met elkaar en met Hem. Opgetild worden in vrijheid. Wat zal het veel teweeg brengen in je leven als Jezus je optilt. Hij wil samen met je dansen!

Op het schilderij is het de Geest Die als de wind blaast en alles in beweging brengt. Door de samenwerking tussen man en vrouw is alles in perfecte harmonie en komt de wind tot haar doel. De man en vrouw komen samen met de Geest in een harmonie van kleuren, bloei en kracht.

In de harmonie ligt ook eigenheid, hij heeft een andere plaats dan zij. Hij staat, zij danst. Maar ze hebben elkaar nodig en komen tot eenheid door zich te laten leiden door de Geest. Maar ook door naar elkaar te kijken, te luisteren en elkaar aan te voelen. Dan stralen ze intimiteit uit, geborgenheid en liefde.