Diversiteit

April 2020
60 x 50 cm

Over het schilderij

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen’ 

– Johannes 15: 5

Dit schilderij begon ik begin april 2020 met een donker vlak. Nooit eerder zette ik zo donker een schilderij op. Als een schemering die een zonnige dag ten einde brengt. Dagen liet ik het in mijn atelier staan. Ik kon er niet aan beginnen dan alleen 2 tranen die ik er overheen liet glijden. 
Het was een donkere (Covid) periode waar de wereld in terecht was gekomen en ook ikzelf was erg ziek geweest. We kunnen ons niet van het verdriet van de wereld afwenden. Ik wilde het laten staan en aan een groter doek beginnen. Toch ervoer ik dat het nog niet de tijd was voor het grote doek. 
Een paar dagen later zat ik weer voor het donkere doek en veegde ik de tranen eraf. Ik pakte een kwast en schilderde grof de druiven erop. Waarom?

Voor christenen is wijn (die uit de tros druiven voortvloeit) het symbool van het Laatste Avondmaal en daarmee van het bloed van Jezus Christus. Er is zoveel kracht in het bloed van het Lam. Het schilderij is in de ‘Lijdenstijd’ de weken voor Goede Vrijdag, geschilderd. In deze tijd ervoer ik het offer van Jezus heel dichtbij, maar uiteindelijk vieren we met Pasen de opstanding. Daarom staat de druiventros ook symbolisch voor vreugde en vruchtbaarheid. 

In het midden van de schemering hangen de druiven te rijpen. Na de zon komt de welverdiende koelte. In de druiventros zijn de druiven met verschillende kleur en grootte weergegeven; ieder heeft zijn kleur, zijn eigen rijpingsproces, de één is groot, de ander nog klein. Maar we hangen wel aan één tros. Wat een vreugde om ons aan elkaar vast te mogen houden! Wat een vreugde dat Jezus onze Houvast is! Die beloftes ervoer ik door het schilderen heen van deze prachtige vruchten. Eigenlijk vond ik het jammer toen het af was, want ik heb tijdens het schilderen zo de koestering van Gods hart ervaren. Donkere tijden zijn eigenlijk de mooiste tijden die we meemaken. Ook al zijn er moeilijke omstandigheden, de belofte is er dat we ons aan Jezus mogen vasthouden en dat uiteindelijk de wijn rijkelijk zal vloeien en goed zal smaken! En die druiven zijn we ook zelf!

‘Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek, maar wat ben je geworden?‘ 
(Jeremia 2:21)
Door Jezus zijn we weer die edele druif geworden. Hij is het Die niet zal loslaten wat Hij volbracht heeft!