De late regen

April 2017
120 x 80 cm
Schilderij "De Late Regen"

Over het schilderij

‘En waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid’

– 2 Kor. 3:17

Ieder mens is verschillend en ieder mens heeft een eigen unieke relatie met God. Daarin mogen we elkaar accepteren en vrijlaten. Sommigen beleven datgene wat God geeft heel ingetogen en intiem. Anderen reageren uitbundig en explosief. Bij God mag je zijn wie je bent. Uiteindelijk gaat het niet om onze reactie die naar buiten toe zichtbaar is of niet. Het gaat om je hart en de vruchten die voortkomen uit de relatie die je met God hebt.

In het schilderij heb ik dit zichtbaar gemaakt in de drie personen die elk op een verschillende wijze reageren. Het ene meisje zittend vol verwondering, het andere meisje staand en afwachtend en het derde meisje heel uitbundig. Drie vormen van aanbidding.

De werking van Gods Geest is de late regen die tot ons komt. Daarin zijn de vruchten aanwezig die in ons tot volheid kunnen komen.
Misschien ben jij in zo’n seizoen gekomen dat je klaar bent gemaakt en je vruchten rijp zijn om uitgedeeld te worden en van te genieten. Als dan die late regen komt en de stortregen overvloedig op je neervalt, mag je jezelf zijn en dat beleven op de manier die bij jou past.

‘Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Here te kennen!
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.’

– Hosea 6:3