Beloftes

Mei 2012
100 x 70 cm
Schilderij Beloftes - IP Klepper

Over het schilderij

…dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was.

– Hebreeën 6:12

God geeft Zijn beloftes aan ons, omdat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. Het is aan ons om deze beloftes in geloof op te vangen als ze naar ons toe waaien op de wind van Zijn Geest.
Volgens de Bijbel (2 Korintiërs 5: 1) worden alle beloften van God ingelost in Jezus Christus. De Heilige Geest is ons gegeven als teken dat God trouw is aan Zijn beloftes. Wat Hij gesproken heeft dat doet Hij.

Ik heb dit schilderij geschilderd in een tijd dat ik veel nadacht over de persoonlijke beloftes die God mij heeft gegeven. Niet alles heb ik al zien uitkomen en ik vroeg me af of ik daar nog wel geloof voor had. Soms is dat moeilijk, zeker als het lang duurt en je heel hard Gods hulp nodig hebt.
Ik heb tijdens het schilderen opnieuw mijn handen geopend. Ik weet dat God trouw is en Hij zegt: “Ja”

Verkrijgbaar als poster